784 036 703

Cele działalności Stowarzyszenia

Twórczych Pedagogów „Stara 4”

Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” zostało założone przez pracowników i przyjaciół Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka „w Warszawie. Członkami założycielami naszej organizacji są pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni oraz instruktorzy zajęć dla dzieci i młodzieży

Jako pracownicy specjalistycznej placówki wsparcia dziennego mieliśmy możliwość nabycia doświadczeń zawodowych w bezpośredniej pracy z podopiecznymi. Poszukując szerszych możliwości oddziaływań, nauczyliśmy się sprawnie organizować naszą pracę w partnerstwie z innymi podmiotami. Wielu z nas działa aktywnie na rzecz potrzebujących współpracując z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i wolontariuszami.

Nasze doświadczenia i chęć działania wpłynęły na decyzję o założeniu stowarzyszenia. Zostało ono zarejestrowane 23 września 2010r.

Celem działalności Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów Stara 4 jest wspieranie rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.

Adresatami naszych działań są:

 • rodziny wieloproblemowe zagrożone marginalizacją
 • dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
 • osoby niepełnosprawne
 • dzieci zdolne
 • osoby zainteresowane lepszym funkcjonowaniem w swoich rolach społecznych i zawodowych
 • osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem

Chcemy organizować dla nich:

 • szkolenia i warsztaty poradnictwo
 • pomoc specjalistyczną
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne i rozwijające zainteresowania
 • wypoczynek letni i zimowy
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

Planujemy także upowszechnianie:

 • zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu
 • krajoznawstwa
 • ekologii edukacji obywatelskiej

Rozpoczynając działalność, jesteśmy pełni wiary, że nasze plany będziemy realizowali przy wsparciu ze strony organów samorządowych oraz instytucji i organizacji, których cele są zbieżne z naszymi.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd

Członkami założycielami naszej organizacji są pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni oraz instruktorzy zajęć dla dzieci i młodzieży

PREZES Monika Szyduk
CZŁONEK Beata Chyz-Banek
CZŁONEK Anna Nowińska
CZŁONEK Alicja Sołtyka-Kamińska
CZŁONEK Marta Dąbrowska

Sprawozdawczość

ROK 2019 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2018 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2017 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2016 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»
ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW «STARA 4»

Statut

Celem działalności Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów„Stara’’ jest wspieranie rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, statut demonstruje wszelkie nasze pełnomocnictwo pod kątem prawnym.

POBIERZ